Polska Szkoła Dokształcająca w Lakewood

Strona Główna
English Page
Informacja o Patronie
Rozkład zajęć
Nauczyciele
Klasy
Komitet Rodzicielski
Informacje dla Rodziców
Biblioteka
Zajęcia Pozalekcyjne
Zdjęcia i Artykuły
Zabawy Szkolne
Konkursy
Gry i Zabawy
Wycieczki
Hymn Polski
Kontakty


Klasy w roku szkolnym 2017/2018

Przedszkole-Maluchy   |   Przedszkole-Starszaki   |   Zerówka

Klasa I   |   Klasa II   |   Klasa III   |   Klasa IV   |   Klasa V   |   Klasa VI   |   Klasa VII   |   Klasa VIII

Gimnazjum - Klasa IX   |   Gimnazjum - Klasa X   |   Gimnazjum - Klasa XI

Język polski jako obcy

Przedszkole - Maluchy

Nauczycielka: Dorota Sienkiewicz
kontakt:nauczyciel3latki@lakewoodpolishschool.com

  1. Kolbusz Adrian
  2. Sienkiewicz Kornelia
  3. Stolc Sebastian
  4. Szewczyk Sofia
  5. Wojcik Krystian
Mamy klasowe:
  • Iza Szewczyk
  • Joanna Wojcik
email: rodzice3latki@lakewoodpolishschool.com