Polska Szkoła Dokształcająca w Lakewood

Strona Główna
English Page
Informacja o Patronie
Rozkład zajęć
Nauczyciele
Klasy
Komitet Rodzicielski
Informacje dla Rodziców
Biblioteka
Zajęcia Pozalekcyjne
Zdjęcia i Artykuły
Zabawy Szkolne
Konkursy
Gry i Zabawy
Wycieczki
Hymn Polski
Kontakty


Klasy w roku szkolnym 2017/2018

Przedszkole-Maluchy   |   Przedszkole-Starszaki   |   Zerówka

Klasa I   |   Klasa II   |   Klasa III   |   Klasa IV   |   Klasa V   |   Klasa VI   |   Klasa VII   |   Klasa VIII

Gimnazjum - Klasa IX   |   Gimnazjum - Klasa X   |   Gimnazjum - Klasa XI

Język polski jako obcy

Język polski jako obcy

Nauczycielka: Małgorzata Sikora
kontakt: nauczycieljpo@lakewoodpolishschool.com

  1. Boskowicz, Samuel
  2. DellaSala, Savannah
  3. Larosa, Sofi
  4. Larosa, Vincet
  5. Lesniak, Nathan
Mama klasowa:
  • Malgorzata DellaSala
email: rodzicejpo@lakewoodpolishschool.com