KONKURS „Wspomnienie SOLIDARNOŚCI w mojej rodzinie 

Informujemy, że dla dzieci i młodzieży spoza granic Polski został ogłoszony konkurs „Wspomnienie SOLIDARNOŚCI w mojej rodzinie”.
Celem Konkursu jest: 
- przybliżenie młodym Polakom, mieszkającym poza granicami Polski, historii Solidarności, 
- ocalenie od zapomnienia tych działań Polaków mieszkających za granicą, które przyczyniły się do  odzyskania przez Polskę suwerenności w 1989 roku.
    Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 8 do 19 lat. Prace, oceniane w dwóch grupach wiekowych: 8-12 lat i 13-19 lat, powinny dotyczyć relacji z wydarzeń z lat 1980-1989, przekazanych uczestnikom konkursu przez bliskich, przyjaciół, znajomych. 
    Formy pracy konkursowej mogą być różnorodne: może to być relacja z wydarzeń lub opowiadanie, wywiad, ale także wiersz inspirowany historią Solidarności w latach 1980- 1989. Mile widziane będą formy multimedialne prezentacje czy krótkie filmy.
    Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do
15 maja 2010 r., wyłącznie drogą mailową na adres: konkurs@wspomnieniesolidarności.eu
   
Rozstrzygnięcie Konkursu będzie miało miejsce 6 czerwca 2010 r., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 27 czerwca 2010 w TVP Polonia w Warszawie.
    Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Prezydent
Ryszard Kaczorowski, Prezydent Lech Wałęsa, Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Płażyński.

Pełne informacje można uzyskać na stronie Konkursu http://wspomnieniesolidarnosci.eu oraz w Fundacji „Świat na TAK” Al. Szucha 27 00-580 Warszawa, Polska, tel. 48 22 629 63 34.