Polska Szkoła Dokształcająca w Lakewood

Strona Główna
English Page
Informacja o Patronie
Rozkład zajęć
Nauczyciele
Klasy
Komitet Rodzicielski
Informacje dla Rodziców
Biblioteka
Zajęcia Pozalekcyjne
Zdjęcia i Artykuły
Zabawy Szkolne
Konkursy
Gry i Zabawy
Wycieczki
Hymn Polski
Kontakty

Kontakty

Dyrektor szkoły Katarzyna Pawka:(732) 901-9546
dyrekcja@lakewoodpolishschool.com

Zastępca dyrektora szkoły
Anna Warchoł:
email:
nauczycielkl7@lakewoodpolishschool.com

Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego
Dominika Śliwowska


komitet@lakewoodpolishschool.com

Skarbnik Szkolny
Jolanta Skrzyniarz

email:
skarbnik@lakewoodpolishschool.com

Administrator strony Jolanta Wolak: email:
webadmin@lakewoodpolishschool.com