Polska Szkoła Dokształcająca w Lakewood

Strona Główna
English Page
Informacja o Patronie
Rozkład zajęć
Nauczyciele
Klasy
Komitet Rodzicielski
Informacje dla Rodziców
Biblioteka
Zajęcia Pozalekcyjne
Zdjęcia i Artykuły
Zabawy Szkolne
Konkursy
Gry i Zabawy
Wycieczki
Hymn Polski
Kontakty

Nauczyciele

Zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone są w klasach następująco:Przedszkole - Maluchy
Dorota Sienkiewicz
Przedszkole - Starszaki
Małgorzata Floras-Klacza
nauczyciel3latki@lakewoodpolishschool.com
nauczyciel4latki@lakewoodpolishschool.com


Zerówka - Anna Szymanska
Klasa I - Joanna Kwiatek
nauczycielkl0@lakewoodpolishschool.com
nauczycielkl1@lakewoodpolishschool.com


Klasa II - Agnieszka Bator
Klasa III - Anna Piterow
nauczycielkl2@lakewoodpolishschool.com
nauczycielkl3@lakewoodpolishschool.com


Klasa IV - Ewa Juźwiak
Klasa V - Lila Podolańczuk
nauczycielkl4@lakewoodpolishschool.com
nauczycielkl5@lakewoodpolishschool.com


Klasa VI- Agnieszka Stolarczyk
Klasa VII - Danuta Rasztubowicz
nauczycielkl6@lakewoodpolishschool.com
nauczycielkl7@lakewoodpolishschool.com


Klasa VIII -Anna Warchoł
Gimnazjum: klasa IX - Robert Michalik
nauczycielkl8@lakewoodpolishschool.com
nauczycielgimnazjumIX@lakewoodpolishschool.com


Gimnazjum: klasa X:-
Katarzyna Pawka
Gimnazjum: klasa XI - Lucyna Wadych-Ketley
nauczycielgimnazjumX@lakewoodpolishschool.com
nauczycielgimnazjumXI@lakewoodpolishschool.com

Język polski jako obcy- Małgorzata Sikora
nauczycieljpo@lakewoodpolishschool.com

Nauczyciele zastępujący:

Barbara Dabrowski, Iwona Delikat , Jolanta Wolak, Grażyna Zwiercan, Iwona Kossowski, Aleksandra Biele