Polska Szkoła Dokształcająca w Lakewood

Strona Główna
English Page
Informacja o Patronie
Rozkład zajęć
Nauczyciele
Klasy
Komitet Rodzicielski
Informacje dla Rodziców
Biblioteka
Zajęcia Pozalekcyjne
Zdjęcia i Artykuły
Zabawy Szkolne
Konkursy
Gry i Zabawy
Wycieczki
Hymn Polski
Kontakty


Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Maki"


Aktualności   |   Skład zespołu   |   Zdjęcia


Kontakt: maki@lakewoodpolishschool.com