Polska Szkoła Dokształcająca w Lakewood

Strona Główna
English Page
Informacja o Patronie
Rozkład zajęć
Nauczyciele
Klasy
Komitet Rodzicielski
Informacje dla Rodziców
Biblioteka
Zajęcia Pozalekcyjne
Zdjęcia i Artykuły
Zabawy Szkolne
Konkursy
Gry i Zabawy
Wycieczki
Hymn Polski
Kontakty

Skład Komitetu Rodzicielskiego na rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca: Dominika Śliwowski
kontakt komitet@lakewoodpolishschool.com
Zastępca: Agnieszka Gromadzka
Skarbnik: Jolanta Skrzyniarz
kontakt skarbnik@lakewoodpolishschool.com
Sekretarz: Dominika Solarz
Członkowie:
Jarosław Szymański


Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący: Waldemar Jaskot
Członkowie: Milena Cunningham
Katarzyna Soból


Pozostałe funkcje

Kronika Szkolna
Joanna Kwiatek:

email:
kronika@lakewoodpolishschool.com