Polska Szkoła Dokształcająca w Lakewood

Strona Główna
English Page
Informacja o Patronie
Rozkład zajęć
Nauczyciele
Klasy
Komitet Rodzicielski
Informacje dla Rodziców
Biblioteka
Zajęcia Pozalekcyjne
Zdjęcia i Artykuły
Zabawy Szkolne
Konkursy
Gry i Zabawy
Wycieczki
Hymn Polski
KontaktyUczniowie którzy zdobyli największą liczbę punktów:

Styczeń

Zerówka: Aimee Kossowski
Klasa I: Angelika Tracz
Klasa II: Joanna Kirkicka
Klasa III: Joanna Barton
Klasa IV: Urszula Pawka
Klasa V: Claudia Dabrowski
Klasa VI: Paulina Mieczkowska
Klasa VII: Natalia Dabrowski
Klasa VIII: Pauline Dabrowski