Polska Szkoła Dokształcająca w Lakewood

Strona Główna
English Page
Informacja o Patronie
Rozkład zajęć
Nauczyciele
Klasy
Komitet Rodzicielski
Informacje dla Rodziców
Biblioteka
Zajęcia Pozalekcyjne
Zdjęcia i Artykuły
Zabawy Szkolne
Konkursy
Gry i Zabawy
Wycieczki
Hymn Polski
Kontakty


Klasy w roku szkolnym 2017/2018

Przedszkole-Maluchy   |   Przedszkole-Starszaki   |   Zerówka

Klasa I   |   Klasa II   |   Klasa III   |   Klasa IV   |   Klasa V   |   Klasa VI   |   Klasa VII   |   Klasa VIII

Gimnazjum - Klasa IX   |   Gimnazjum - Klasa X   |   Gimnazjum - Klasa XI

Język polski jako obcy

Klasa VI

Nauczyciel: Agnieszka Stolarczyk
kontakt: nauczycielkl6@lakewoodpolishschool.com

 1. Berg, Sebastian
 2. Dudek, Alan
 3. Dzialowski, Konrad
 4. Gora, Nicole
 5. Gromadzka, Veronica
 6. Kalina, Grace
 7. Michalik, Jacob
 8. Muzyk, Tymon
 9. Osemlak, Aleksandra
 10. Rapciewicz, Sebastian
 11. Sobol, Julia
 12. Solarz, Adrian
 13. Stolarczyk, Olivia
 14. Torba, Mateusz
 15. Zwiercan, Julia
Mamy klasowe:
 • Katarzyna Sobol
 • Ewa Osemlak
email: rodzicekl6@lakewoodpolishschool.com