Polska Szkoła Dokształcająca w Lakewood

Strona Główna
English Page
Informacja o Patronie
Rozkład zajęć
Nauczyciele
Klasy
Komitet Rodzicielski
Informacje dla Rodziców
Biblioteka
Zajęcia Pozalekcyjne
Zdjęcia i Artykuły
Zabawy Szkolne
Konkursy
Gry i Zabawy
Wycieczki
Hymn Polski
Kontakty


Klasy w roku szkolnym 2017/2018

Przedszkole-Maluchy   |   Przedszkole-Starszaki   |   Zerówka

Klasa I   |   Klasa II   |   Klasa III   |   Klasa IV   |   Klasa V   |   Klasa VI   |   Klasa VII   |   Klasa VIII

Gimnazjum - Klasa IX   |   Gimnazjum - Klasa X   |   Gimnazjum - Klasa XI

Język polski jako obcy

Zerówka

Nauczycielka: Anna Szymańska
kontakt: nauczycielkl0@lakewoodpolishschool.com

 1. Banas Ryan
 2. Baran-Crespo, Emilia
 3. Boskowicz, Alexandra
 4. Bakowski, Nicole
 5. Gora, Natalia
 6. Gorski, Amelia
 7. Gromadzki, Anthony
 8. Kapala, Ariana
 9. Melnick, Alyssa
 10. Mokrzecki, Nicolas
 11. Rusin, Daniel
 12. Sienkiewicz, Krystian
 13. Sliwowski, Sophi
 14. Szymanski, Gabriel
 15. Wachowicz, Julia
Rodzice klasowi:
 • Izabela Bakowski
email: rodzicekl0@lakewoodpolishschool.com