Polska Szkoła Dokształcająca w Lakewood

Strona Główna
English Page
Informacja o Patronie
Rozkład zajęć
Nauczyciele
Klasy
Komitet Rodzicielski
Informacje dla Rodziców
Biblioteka
Zajęcia Pozalekcyjne
Zdjęcia i Artykuły
Zabawy Szkolne
Konkursy
Gry i Zabawy
Wycieczki
Hymn Polski
Kontakty


Klasy w roku szkolnym 2017/2018

Przedszkole-Maluchy   |   Przedszkole-Starszaki   |   Zerówka

Klasa I   |   Klasa II   |   Klasa III   |   Klasa IV   |   Klasa V   |   Klasa VI   |   Klasa VII   |   Klasa VIII

Gimnazjum - Klasa IX   |   Gimnazjum - Klasa X   |   Gimnazjum - Klasa XI

Język polski jako obcy

Klasa VIII

Nauczycielka: Anna Warchoł
kontakt: nauczycielkl8@lakewoodpolishschool.com

  1. Dworakowski, Kasper
  2. Gruszecki, Angelina
  3. Kossowski, Maya
  4. Perlik, Kimberly
  5. Porebski, Olimpia
  6. Stolarczyk, Adrian
  7. Wachowicz, Wiktoria
  8. Wolak, Beata
Mama klasowa:
  • Bernadeta Porebski
email: rodzicekl8@lakewoodpolishschool.com